Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 730078 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2023_14_1.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2023           Cilt (Volume): 14           Sayı (Number): 1


   İçindekiler (Contents)

1.Fındık bakteriyel yanıklık hastalığının [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] bakteriyel biyoajanlar kullanılarak mücadele imkanlarının araştırılması
(Evaluation of the biological control of bacterial blight with [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] in hazelnut plantations by using bacterial biocontrol agents )
Jose Luis Rodriguez GUTIERREZ, Recep KOTAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 1-19. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk ekiliş alanlarındaki yaprakpireleri (Hemiptera: Cicadellidae) ile birlikte avcı böceklerin belirlenmesi
(Determination of leafhoppers and predators in cotton areas in the Southeastern Anatolia Region of Türkiye)
Tahir UĞUR, Erol BAYHAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 20-29. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Diyarbakır ve Elazığ illeri meyve alanlarında Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) Türleri Üzerinde tespit edilen parazitoit ve predatör türler
(Parasitoid and predator species of Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) species in fruit orchards of Diyarbakır and Elazığ Provinces, Türkiye)
Murat GÜLMEZ*, Lütfiye GENÇER, Mehmet Rifat ULUSOY
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 30-42. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Entomopatojenik fungusların Pamuk Yaprakbiti, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’ye karşı biyolojik mücadele potansiyellerinin araştırılması
(Biocontrol potential of some entomopathogenic fungi against the Cotton Aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae))
Derya BAKİ, Fedai ERLER
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 44-53. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Türkiye, Aydın İli’nde Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı Unlubit (Hemiptera: Pseudococcidae) avcıları
(Mealybug (Hemiptera: Pseudococcidae) predators of the family Coccinellidae (Coleoptera) from Aydın Province, Türkiye)
Hüseyin YERLİKAYA, Hüseyin BAŞPINAR, Nedim UYGUN, Mehmet Bora KAYDAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 54-62. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Çanakkale İli park, peyzaj ve kentsel alanlarda konukçu bitkiler üzerindeki afitler (Hemiptera: Aphididae) ile beslenen predatör coccinellidler (Coleoptera: Coccinellidae)
(Predatory coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) feeding on aphids (Hemiptera: Aphididae) on host plants in parks, rural landscapes and urban areas of Çanakkale Province, Türkiye )
Berna DOĞAN, Şahin KÖK
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 64-74. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Gül Yaprakbiti, Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae)’nin potansiyel biyolojik mücadele etmenleri olarak yerel entomopatojen funguslar
(Indigenous Turkish entomopathogenic fungi as potential biological control agents of the Rose Aphid, Macrosiphum rosae L. (Hemiptera: Aphididae))
Derya BAKİ, Hilal Şule TOSUN, Fedai ERLER
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2023), 76-83. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye