Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 743143 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2023   Cilt(Volume): 14   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 1-19 2023-1-1-19.pdf


Başlık:Fındık bakteriyel yanıklık hastalığının [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] bakteriyel biyoajanlar kullanılarak mücadele imkanlarının araştırılması

Yazar: Jose Luis Rodriguez GUTIERREZ, Recep KOTAN

Özet: Fındık bakteriyel yanıklık hastalığına neden Xanthomonas arboricola pv. corylina [(Miller et al.) Vauterin et al.] Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fındık yetiştiriciliğinde önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu patojene karşı; yapılan kültürel önlemler ve kimyasal mücadele yöntemleri yetersizdir. Bu çalışmada; patojene karşı antibakteriyel aktivitesi için test edilen toplam 314 potansiyel biyoajan bakteri izolatının 47’sinin Petri denemelerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. En etkili 5 biyoajan bakteri izolatı sıvı besi ortamında patojen bakteri izolatının gelişimine etkisinin belirlenmesi için test edilmiştir. Bacillus sp. K-15b, Bacillus megaterium KBA-10, Bacillus cereus K-3a ve Bacillus cereus K-15d izolatları hastalık gelişimine etkisi için test edilmiştir. Bakteri izolatları sırası ile %73.3, %73.3, %80 ve %80 oranında patojenden kaynaklı zararı engellediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bacillus sp., bakteriyel yanıklık hastalığı, biyolojik mücadele, fındık, Xanthomonas arboricola pv. corylinaTitle: Evaluation of the biological control of bacterial blight with [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] in hazelnut plantations by using bacterial biocontrol agents

Author: Jose Luis Rodriguez GUTIERREZ, Recep KOTAN

Abstract: Xanthomonas arboricola pv. corylina [(Miller et al.) Vauterin et al.], causal agent of the bacterial blight of hazelnut, causes significant losses in the cultivation of hazelnuts in Türkiye and abroad. The cultural measures and the chemical control methods against this pathogen are insufficient. In this study, 314 different bacterial strains were tested for their potential antibacterial activity against the pathogen in Petri dish experiments, and 47 strains were found to be effective. The most effective five bacterial strains were further tested against the growth of the pathogen in broth medium. Bacillus sp. K-15b, Bacillus megaterium KBA-10, Bacillus cereus K-15d and Bacillus cereus K-3a strains showed high antibacterial activity against the disease agent. The level of suppression of the disease caused by these strains was also evaluated on two year old hazelnut saplings. These bacterial strains reduced the disease occurrence caused by the pathogen by 73.3%, 73.3%, 80% and 80%, respectively.

Keywords: Bacillus sp., biological control, hazelnut, bacterial blight, Xanthomonas arboricola pv. corylina> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye