Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 687222 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 138-153 2022-2-138-153.pdf


Başlık:Domates rizosferindeki fungusların domatesteki solgunluk etmeni Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici’ye karşı antagonistik etkilerinin araştırılması

Yazar: Esra TUNABAŞ, Ali ERKILIÇ

Özet: Domateste Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL)’nin hastalık oluşturmasını engellemeye yönelik olarak yürütülen bu çalışmada, domates rizosferinden 29 fungus türü izole edilmiştir. Aspergillus ve Penicillium türlerinin hepsi in vitro’da FOL’ün miseliyal gelişmesini değişen oranlarda engellemişlerdir. Bu fungusların hepsi PDA besi yerinde inhibisyon zonu oluştururken bazıları miseliyal gelişmeyi engelleyici, bazıları da uçucu ve uçucu olmayan antibiyotik etkileriyle ön plana çıkmıştır. Trichoderma türleri çok düşük oranda elde edilmiş olmasına rağmen, in vitro’da miseliyal gelişme hızı, uçucu ve uçucu olmayan antibiyotik üretimleriyle FOL’ü baskılama özelliği göstermişlerdir. FOL’ün domates bitkilerinde hastalık oluşturmasını A. flavus, P. griseofulvum ve T. aggressivum sırasıyla %26.3, 31.6 ve 21.1 oranlarında engellemişlerdir. Hastalık oluşumunu en iyi engelleyen fungus %78.9 etki oranıyla T. brevicompactum olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fusarium oxysporum, Rizosfer fungusları, AntagonizmTitle: Investigation of the antagonistıc effects of tomato rhizosphere fungi against Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, the causal agent of tomato wilt disease

Author: Esra TUNABAŞ, Ali ERKILIÇ

Abstract: In this research on the biological control of tomato wilt disease caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL), a total of 29 candidate fungal antagonists were isolated from tomato rhizospheres. All of the tested Aspergillus and Penicillum species inhibited the in vitro mycelial growth of FOL but at different levels. While all these fungi produced inhibition zones on PDA medium, some of them preceded with their volatile and non-volatile antibiotics or mycelial competition. Trichoderma species, which were isolated at low frequency, exhibited a suppressive effect on the mycelial growth rate of FOL via volatile and non-volatile antibiotic production in vitro. In addition, Aspergillus flavus, Penicillium griseofulvum and Trichoderma aggressivum inoculation inhibited disease incidence in plants by 26.3%, 31.6% and 21.1%, respectively. However, T. brevicompactum was the most effective fungus; it reduced the incidence of disease by 78.9%.

Keywords: Fusarium oxysporum, Rhizosphere fungi, Antagonism> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye