Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 730102 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 128-137 2022-2-128-137.pdf


Başlık:Amerikan beyaz kelebeği, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’nın ergin popülasyon takibi ile biyolojik mücadelesinde parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi

Yazar: Osman AVCI, Sevcan ÖZTEMİZ, İbrahim CİNER

Özet: Çalışmada Düzce ili fındık bahçelerinde zararlı Amerikan beyaz kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’nın ergin popülasyon takibi ile parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi amaçlanmış olup 2019 yılında yürütülmüştür. Ergin popülasyon takibi Düzce ili Merkez ve Cumayeri ilçeleri olmak üzere iki farklı lokasyonda belirlenen bahçelere kurulan ışık tuzağı ile yapılmıştır. Zararlının ergin bireyleri haziran ve ağustos aylarında olmak üzere yılda iki tepe noktası oluşturduğu ve iki döl verdiği saptanmıştır. Hyphantria cunea’nın parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi için 8 ilçede (Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Merkez, Kaynaşlı, Yığılca) toplam 165 fındık bahçesinde örnekleme yapılmış ve zararlı ile bulaşık toplanan örnekler laboratuvarda kültüre alınmıştır. Zararlının parazitoidleri olarak Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Chouioia cunea Yang (Hymenoptera: Eulophidae), Baryscapus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), Apanteles hyphantriae Riley (Hymenoptera: Braconidae), Hyposoter sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae), Pales pavida Meigen (Diptera: Tachinidae), Exorista larvarum (L.) (Diptera: Tachinidae); preadatörleri olarak Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) tespit edilmiştir. Pupa parazitoidi, C. cunea Düzce ili için ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan beyaz kelebeği, Hyphantria cunea, biyolojik mücadele, parazitoit, predatör, Düzce, fındık, popülasyon takibiTitle: Determination of adult population monitoring with parasitoids and predators in biological control of the Fall webworm, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)

Author: Osman AVCI, Sevcan ÖZTEMİZ, İbrahim CİNER

Abstract: The aims of this study were to determine the population dynamics of adults of the polyphagous pest, the fall webworm, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae), and also its parasitoids and predators, inhazelnut plantationss in Düzce Province, Turkey in 2019. In order to monitor the adult populations of this pest, light traps were installed in plantations at two different locations in the Central and Cumayeri districts of Düzce. There were population peaks in June and August that produced two generations of offspring. To determine the parasitoids and predators of H. cunea infested leaf were sampled in a total of 165 hazelnut plantations in 8 districts (Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Merkez, Kaynaşlı, Yığılca) and the collected samples were maintained in the laboratory. Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Chouioia cunea Yang (Hymenoptera: Eulophidae), Baryscapus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), Apanteles hyphantriae Riley (Hymenoptera: Braconidae), Hyposoter sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae), and Pales pavida Meigen (Diptera: Tachinidae) and Exorista larvarum (L.) (Diptera: Tachinidae), were identified as parasitoids of H. cunea, and Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) was identified as a predator. The pupal parasitoid, C. cunea, is a first record for Düzce Province.

Keywords: Fall webworm, Hyphantria cunea, biological control, parasitoid, predator, Düzce, hazelnut, population monitoring> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye