Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 698417 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 118-127 2022-2-118-127.pdf


Başlık:Adana’da Amaranthus türleri (Amaranthaceae) üzerinde bulunan potansiyel bir biyolojik mücadele etmeni: Hypolixus pica (F.) (Coleoptera: Curculionidae)

Yazar: Serkan PEHLİVAN, Mahmut ERBEY, Ekrem ATAKAN

Özet: Amaranthus türleri, Türkiye’de yazlık kültür bitkileri ile bahçelerde verimi etkileyen önemli yabancı otların başında yer almaktadır. Pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri ile Amaranthus türlerinin çeşitli herbisit etki mekanizmalarına karşı yüksek düzeyde dayanıklılık geliştirmesi, alternatif yabancı ot kontrol yöntemlerine ilgi duyulmasına neden olmuştur. Yabancı otlarla biyolojik mücadele son zamanlarda büyük önem kazandığından, bu çalışma Adana ilindeki Amaranthus türlerinin potansiyel olabilecek biyolojik mücadele ajanlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla Adana’nın üç ilçesinde (Yüreğir-Ceyhan-İmamoğlu) rastlantısal olarak 10 tarlada sörvey yapılmıştır. Her tarladan rastgele 10 adet Amaranthus bitkisi toplanmış, kesip açılmış ve farklı evrelerde bulunan böceklerin sayıları kaydedilmiştir. Bu çalışma ile, Amaranthus cinsine bağlı 3 yabancı ot türü tespit edilmiş olup Amaranthus palmeri L. en yaygın tür olmuş, bu türü Amaranthus retroflexus L. ve Amaranthus spinosus L. izlemiştir. Amaranthus bitkilerinde toplam olarak, 59 larva, 26 pupa ve 10 adet ergin birey tespit edilmiştir. Ergin bireylerin tamamı genital organlarına göre Hypolixus pica (F.) (Coleoptera: Curculionidae) olarak tanımlanmıştır. Sonuçlar, H. pica’nın A. palmeri ve A. retoflexus’un potansiyel biyolojik mücadele ajanı olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle H. pica gibi potansiyel faydalı böcekler için kitle üretim yöntemleri geliştirmelidir. Ayrıca, ekolojileri ile hedef yabancı ot türleri üzerinde biyolojik mücadele etmeni olarak rollerini belirlemek için daha detaylı çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Adana, Amaranthus spp., biyolojik mücadele, horoz ibiği, TürkiyeTitle: The weevil, Hypolixus pica (F.) (Coleoptera: Curculionidae) as a potential biological control agent of Amaranthus species (Amaranthaceae) in Adana Province, Turkey

Author: Serkan PEHLİVAN, Mahmut ERBEY, Ekrem ATAKAN

Abstract: Amaranthus species (Family) are among the most important weeds in summer crops and orchards in Turkey. The detrimental effects of pesticides on the environment and human health and the development of high levels of resistance to several herbicide classes by Amaranthus species have generate interest in alternative weed control methods. Since the biological control of weeds has gained great prominence recently, this study was carried out to determine the potential biological control agents of Amaranthus spp. in Adana Province. Turkey. For this aim, ten randomly selected fields randomly were in three districts (Yüreğir-Ceyhan-İmamoğlu). In each field, ten Amaranthus plants were collected randomly and dissected, and the numbers of the weevils and theirdifferent stages were recorded. In this study, three Amaranthus species were identified and A. palmeri was the most common, followed by A. retroflexus and A. spinosus. Fifty-nine larvae, 26 pupae and 10 adults were collected from the Amaranthus plants. All adult individuals were identified as H. pica according to their genital organs. Our results show that H. pica could be considered to be a potential biological control agent of A. palmeri and A. retroflexus. More detailed studies are needed to determine its ecology and role as a biological control agent of the target weed species. In addition, it is crucial to develop mass rearing methods for potential beneficial insects such as H. pica.

Keywords: Adana, Amaranthus spp., biological control, pigweeds, Turkey> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye