Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 730093 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 103-117 2022-2-103-117.pdf


Başlık:Bazı entomopatojen fungus izolatlarının Domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvalarına karşı etkinliğinin araştırılması

Yazar: Tadesse Kebede DABSU, Orkun Barış KOVANCI

Özet: Bu çalışmada, Tuta absoluta´ya karşı entomopatojenik fungusların patojenitesi test edilmiştir. Deneme 2020/2021 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü seralarında yürütülmüştür. Araziden toplanan T. absoluta erginleri, iklim kabinleri içerisindeki domates fideleri üzerinde üretilmiştir. Daha sonra, tesadüf blokları deneme deseninde faktöryel düzende her izolat için beş farklı konsantarasyonda her tekerrürde on birey olmak üzere üç tekerrürlü denemeler kurulmuştur. İzolatların öldürücü etkisi için yapılan varyans analizlerinde, izolatlar ve konsantrasyonlar arasında önemli farklılıklar (p<0.05) tespit edilmiştir. En düşük ölüm oranı (% 80.77), en yüksek LC50 (2.3x108 ) ve LT (LT50, 4.9 ve LT90, 9.9 gün) değerleri ile Metarhizium anisopliae Ak-12 izolatı en etkisiz olarak bulunmuştur. Yüksek ölüm oranı (%91) ve düşük LT50 ve LT90, (4 ve 7.6 gün) değerleri ile 1×1010 konsantrasyonunda Beauveria bassiana Ak-10 en etkili izolat olmuştur. Sonuçlar, 1x109 ve 1x1010 konidia/ml konsantrasyonlarının en etkili, 1x106 konidia/ml konsantrasyonunun ise etkisiz olduğunu göstermiştir. Çalışma, izolatlar ve konsantrasyonlar arasındaki potansiyel değişimin T. absoluta larvalarının ölüm oranlarındaki varyasyonuna olan etkisini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, Domates, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Tuta absolutaTitle: Evaluation of the pathogenicity of some entomopathogenic fungi against Tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvae

Author: Tadesse Kebede DABSU, Orkun Barış KOVANCI

Abstract: The current study was initiated to test the pathogenicity of entomopathogenic fungi against Tuta absoluta. The experiment was conducted at Bursa Uludag University, Horticulture Department glasshouse in 2020/2021. Tuta absoluta adults were collected and larvae were reared on tomatoe seedlings in a growth chamber. Then, ten larvae were treated with each isolate at five inoculum suspension concentrations in a factorial experiment arranged in a completely randomized block design with three replications. The analysis of variance for mortality revealed significant variations (p<0.05) among isolates and concentrations. Metarhizium anisopliae Ak-12 caused the lowest mortality of 80.77% but had the highest LC50 (2.3x108 ) and the longest incubation period LT50 4.9 and LT90, 9.9 days and considered to be less pathogenic. Whereas Beauveria bassiana Ak-10 showed the highest mortality 91% and the lowest LT50, 4 and LT90, 7.6 days at 1×1010 conidia /ml, followed by Beauveria bassiana Ak14 and is considered the most aggressive. Conidia concentrations of 1x109 and 1x1010 conidia/ml were the most effective while 1x106 conidia/ml was the least effective. Overall, the current work revealed the potential variation among isolates and concentrations on the mortality of T. absoluta larvae.

Keywords: Beauveria bassiana, Biological control, Metarhizium anisopliae, Tomato, Tuta absoluta> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye