Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 664042 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2022   Cilt(Volume): 13   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 25-36 2022-1-25-36.pdf


Başlık:Adana İli Balcalı yöresinde avcı Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türlerinin araştırılması

Yazar: Şefika TATLICIOĞLU, Ekrem ATAKAN, Serkan PEHLİVAN

Özet: Bu çalışma ile Adana ili Balcalı yöresinde değişik kültür bitkilerinde 2019-2020 yıllarında Orius türleri (Hemiptera: Anthocoridae) türleri araştırılmıştır. Sörvey çalışmaları, bazı yazlık ve kışlık sebzeler, tarla bitkileri ile meyve ağaçlarında yürütülmüştür. Örnekleme ünitelerinde tek yıllık otsu kültür bitkilerinden 20 bitki, çok yıllık odunsu kültür bitkilerden ise 10 bitki tesadüfi olarak seçilmiştir. Örneklemelerde özellikle bitkilerin çiçekleri dikkate alınmıştır. Otsu bitkilerin üst kısımları, meyve ağaçlarının ise çiçekli sürgünleri kap içerisine silkelerek böcekler toplanmıştır. Çalışma sonucunda; Orius niger Wolff, Orius laevigatus (Fieber), Orius albidipennis (Reuter) ve Orius vicinus Ribaut (Hemiptera: Anthocoridae) türleri saptanmış olup, toplam birey sayıları 211 adet olarak kaydedilmiştir. Orius laevigatus %69.67 oran ile en yaygın bulunan avcı tür olmuştur. Bu türü, toplam erginlerde %29.39 bulunma oranı ile O. niger izlemiştir.

Anahtar Kelimeler: Adana, Balcalı, dağılım, Orius türleriTitle: Investigation of predatory Orius species (Hemiptera: Anthocoridae) in Balcalı District of Adana Province, Turkey

Author: Şefika TATLICIOĞLU, Ekrem ATAKAN, Serkan PEHLİVAN

Abstract: In this study, the presence of predatory Orius (Hemiptera: Anthocoridae) species was investigated on different cultivated plants in the Balcalı District of Adana Province, Turkey in 2019-2020. Surveys were carried out on some summer and winter vegetables, field crops and fruit trees. In the sampling units, 20 plants from annual herbaceous cultivars and 10 plants from perennial woody cultivars were randomly selected. The flowers of the plants were included in the samples. Insects were collected by shaking the upper parts of herbaceous plants and the flowering shoots of fruit trees into a container. Individuals of Orius niger Wolff, Orius laevigatus (Fieber), Orius albidipennis (Reuter) and Orius vicinus Ribaut (Hemiptera: Anthocoridae) were collected. The total number of adult Orius individuals collected was 211. Orius laevigatus was the most common species (69.7%), followed by the O. niger (29.4%), of all adults.

Keywords: Adana, Balcalı, distribution, Orius species> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye