Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 492373 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2020_11_2.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2020           Cilt (Volume): 11           Sayı (Number): 2


   İçindekiler (Contents)

1.Iğdır ilinde mısırda (Zea mays L.) zararlı Lepidoptera türlerinin larva parazitoitleri ve bunların doğal parazitlenme oranları
(Larval parasitoids and natural parasitization rates of some harmful lepidopteran species of maize (Zea mays L.) in Iğdır Province, Turkey)
Celalettin GÖZÜAÇIK
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 149-163. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Bazı entomopatojen nematodların etkinliğinin Patates güvesi Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde değerlendirilmesi
(Evaluation of efficacy of some entomopathogenic nematodes for the control of potato tuber moth Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae))
Çiğdem GÖZEL, Hürkan ATAŞ, Uğur GÖZEL
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 165-173. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Altkültürü yapılan Beauveria bassiana izolatlarının Spodoptera littoralis üzerindeki etkinliği
(Effects of successive subculturing of Beauveria bassiana isolates on Spodoptera littoralis )
Adile AKDAŞ, Özlem GÜVEN, İsmail KARACA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 175-187. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Erik koşnilinin parazitoidi Discodes aeneus Dalman (Hymenoptera : Encyrtidae)’a karşı bazı bitki koruma ürünlerinin yan etkilerinin araştırılması
(An investigation of the side effects of some plant protection products on Discodes aeneus (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of globose scale insect )
Mehmet KARACAOĞLU, Mehmet KEÇECİ, Ali KORKMAZ, Kadir BOZKURT
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 189-198. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Terzioğlu Kampüsü’ndeki (Çanakkale) Thaumetopoea pityocampa (Den & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’nın yumurta parazitoitleri ve doğal etkinliği
(Egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) and natural effectiveness in Terzioğlu Campus (Çanakkale))
Ali Kürşat ŞAHİN, Halil İbrahim AVCI, Talha ÇAM, Ali ÖZPINAR
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 199-211. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Türkiye’den Neoseiulus reductus (Wainstein) ve Typhlodromus (Anthoseius) caucasicus’un (Abbasova) (Acari: Phytoseiidae) yeniden tanımları
(Re-descriptions of Neoseiulus reductus (Wainstein) and Typhlodromus (Anthoseius) caucasicus (Abbasova) (Acari: Phytoseiidae) from Turkey)
Tuğba ÇAKAR, Dürdane YANAR, İsmail DÖKER
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 213-221. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Bazı biyorasyonel insektisitlerin tarla koşullarında Tuta absoluta’nın ergin öncesi dönemleri ile verime etkileri
(The effects of some biorational insecticides on immature stages of Tuta absoluta and tomato yields under field conditions )
Yaşar Mutlu TÜRKMEN, Cengiz KAZAK
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 223-235. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

8.Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) ve Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel (Myrtaceae) ekstraktlarının klasik ve nano formülasyonlarının Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ve Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye etkilerinin belirlenmesi
(A determination of the effects of classical and nano-formulations of Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) and Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel (Myrtaceae) extracts on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae))
Hasan BALCI, Firdevs ERSİN, Enver DURMUŞOĞLU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 237-251. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

9.Çanakkale ili sebze alanlarında görülen avcı akar türleri
(Predatory mite species in the vegetable growing areas of Çanakkale Province, Turkey)
İsmail KASAP
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 253-260. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

10.Bitki koruma ürünü olarak biyopestisitler: tanımları, sınıflandırılmaları, mevzuat ve pazarları üzerine bir değerlendirme
(Biopesticides as plant protection products: a review of their definitions, classifications, legislation and markets)
Hasan BALCI, Enver DURMUŞOĞLU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2020), 261-274. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye