Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 313569 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2017_8_1.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Cilt (Volume): 8           Sayı (Number): 1           2017


   İçindekiler (Contents)

1.Düzce İli fındık bahçelerindeki entomopatojen nematod faunasının belirlenmesi ve fındık kurduna (Curculio nucum L.) (Col.: Curculionidae) karşı laboratuvarda etkinliklerinin araştırılması1
(Determination of entomopathogenic nematode fauna in hazelnut plantations in Düzce Province, Turkey and their efficacy against the hazelnut borer (Curculio nucum L.) (Col: Curculionidae) in a laboratory study)
Samet GÜREL Uğur GÖZEL
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 7-20. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey
(Ankara´da Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) tarafından parazitlenmiş Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae)´nın morfolojik teşhisi)
Gülcan TARLA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 21-28. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Elma iç kurdu püskürtülebilir feromonunun laboratuvar koşullarında Coccinella septempunctata (L.) erginlerine karşı toksik etkisi
(The toxicity of the sprayable pheromone for codling moth to Coccinella septempunctata (L.) adults under laboratory conditions)
Bilgi PEHLEVAN Orkun Barış KOVANCI
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 29-38. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Entomopatojen funguslar Beauveria bassiana, Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum’un Domates Yaprak galeri Güvesi Tuta absoluta’nın yumurta dönemine etkileri
(Effects of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Isaria farinosa and Purpureocillium lilacinum, on eggs of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae))
Ebubekir YÜKSEL, Çağlar AÇIKGÖZ, Fikret DEMİRCİ, Murat MUŞTU1
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 39-48. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Avcı böcekler Orius niger Wolff ve Orius vicinus (Ribaut) (Hemiptera: Anthocoridae)’un bazı biyolojik özelliklerinin araştırılması
(Some biological features of the predatory bugs, Orius niger Wolff and Orius vicinus (Ribaut) (Hemiptera: Anthocoridae))
Serkan PEHLİVAN, Tuğcan ALINÇ, Ekrem ATAKAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 49-58. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması
(Investigations on the biological control of Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) in the Aegean region of Turkey)
Bilgin GÜVEN, Tülin KILIÇ, Birol MIHCI, Çiğdem ŞAHİN, Duygu UYSAL
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 59-70. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin belirlenmesi
(Determination knowledge level of farmers about biological control in the sustainable agriculture)
Nazife TEMEL, Ferda YARPUZLU, Mustafa TÜFEKLİ, Şebnem TİRENG KARUT, Mustafa PORTAKALDALI, Arzu SEÇER
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2017), 71-82. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye