Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 377849 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2018_9_1.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2018           Cilt (Volume): 9           Sayı (Number): 1


   İçindekiler (Contents)

1.Domateste Rhizoctonia solani ve Pythium deliense tarafından neden olunan Çökerten hastalığının biyolojik mücadelesinde farklı inokulasyon yöntemlerinin etkinlikliklerinin belirlenmesi
(Determination of the efficiency of different ınoculation methods for the biological control of Tomato damping-off caused by Rhizoctonia solani and Pythium deliense)
Ayşe AŞKIN, Filiz ÜNAL, Ercan KOCA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2018), 20-30. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.İstilacı unlubit Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)’in Türkiye’den yeni bir parazitoitinin (Hymenoptera: Encyrtidae) kaydı
(A new record of a parasitoid (Hymenoptera: Encyrtidae) of an invasive mealybug Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) from Turkey)
Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE , Doğancan KAHYA , Mohammad HAYAT , Mehmet Rifat ULUSOY
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2018), 31-37. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Türkiye’nin Bozcaada (Tenedos) Parazitoit Aleiodes Wesmael 1838 (Hymenoptera Braconidae Rogadinae) Türleri
(Parasitoid species of Aleiodes Wesmael 1838 (Hymenoptera Braconidae Rogadinae) from Bozcaada (Tenedos) Island Turkey)
Mitat AYDOGDU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2018), 38-47. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Entomopatojen fungus Beauveria bassiana’nın çam keseböceği (Thaumetopoea wilkinsoni Tams)’nin farklı dönemlerine etkileri
(Effects of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana on different stages of the pine processionary moth (Thaumetopoea wilkinsoni Tams))
Sezer GÖK , Özlem GÜVEN , İsmail KARACA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2018), 7-19. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri
(Parasitoids and predaceous coccinellids of aphids (Hemiptera: Aphididae) on ornamental plants in central districts of Kayseri Province )
Deniz Özkan ÖZTÜRK, Murat MUŞTU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 1, (2018), 48-65. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye