Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 357203 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2017_8_2.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2017           Cilt (Volume): 8           Sayı (Number): 2


   İçindekiler (Contents)

1.Predatör böcek Orius laevigatus (Fieber) (Heteroptera: Anthocoridae)’un yumurtlaması üzerine konukçu bitki etkisi
(Host plant effects on the fecundity of Orius laevigatus (Fieber) (Heteroptera: Anthocoridae))
Ceylan ARSLAN, Nimet Sema GENÇER
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 93-106. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması
(Use of Endophytic Bacteria for the Biological Control of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae))
Pınar ÖZSARI, Mustafa AKBABA, Hatice ÖZAKTAN, Yusuf KARSAVURAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 107-124. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Ara ekimin yaprakbitlerine karşı turunçgil bahçelerinde kullanımı
(Effects of interplanted weeds in citrus orchards on citrus aphid populations)
Mehmet KARACAOĞLU, Gül SATAR, Nedim UYGUN, Serdar SATAR
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 125-146. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Kazdağı’nda (Sarıkız tepesi) kışlama yerlerindeki Coccinella septempunctata L. (Col: Coccinellidae) erginlerinin fenolojisi
(Phenology of Coccinella septempunctata L. (Col: Coccinellidae) adults at hibernation sites on Ida Mountain (Sarıkız Hill) in Turkey)
Ali ÖZPINAR, Burak POLAT, Ali Kürşat ŞAHİN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 147-160. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Türkiye’de örtüaltında zararlılara karşı biyolojik mücadele uygulamalarının gelişimi: Araştırmadan pratiğe Antalya örneği
(The development of greenhouse biological control application in Turkey: From research to practice the example of Antalya)
Nurdan TOPAKCI, Mehmet KEÇECİ
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 161-174. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Seed-damaging insects on dwarf mesquite Prosopis farcta Banks & Sol. Macbride
(Çeti Prosopis farcta Banks & Sol. Macbride nin tohumlarına zarar veren böcekler)
Abdalla E. T. ADAM, Sibel UYGUR, F. Nezihi UYGUR
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 175-184. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Pythium oligandrum’un bitki patojenlerine karşı biyolojik savaşta kullanımı
(Possibilities of using Pythium oligandrum against fungal plant pathogens in biological control)
Güliz TEPEDELEN AĞANER, Gürsel KARACA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2017), 185-198. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye