Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 399519 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2018_9_2.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2018           Cilt (Volume): 9           Sayı (Number): 2


   İçindekiler (Contents)

1.Hümik ve fülvik asitlerin entomopatojen nematodlar Steinernema carpocapsae (Weiser) Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) ve Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Rhabditida: Heterorhabditidae) üzerine etkileri
(The effects of humic and fulvic acids on the entomopathogenic nematodes, Steinernema carpocapsae (Weiser), Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) and Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) (Rhabditida: Heterorhabditidae))
Yavuz Selim ŞAHİN, Ahcen BOUHARI, İsmail Alper SUSURLUK
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2018), 73-81. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Antalya ili zeytin bahçelerinde saptanan parazitoit ve predatör türler
(Parasitoid and predator species in olive plantations in Antalya Province, Turkey)
Medine BAŞAR, Bülent YAŞAR
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2018), 82-101. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Bazı inorganik gübrelerin entomopatojen nematodlar (Steinernema feltiae Tur-S3 ve Heterorhabditis bacteriophora HBH) üzerine etkileri
(Effects of some inorganic fertilizers on the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Tur-S3) and Heterorhabditis bacteriophora (HBH))
Yavuz Selim ŞAHİN, İsmail Alper SUSURLUK
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2018), 102-109. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Türkiye’de Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae)’ın yeniden saptanması ve moleküler-morfolojik verilere bağlı olarak tanımlanması
(Re-discovery and identification of Iphiseius degenerans (Acari: Phytoseiidae) in Turkey, based on morphological and molecular data)
İsmail DÖKER, Cengiz KAZAK, M. Mete KARACA, Kamil KARUT
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2018), 110-123. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Bazı Lysiphlebus confusus (Hymenoptera: Braconidae) popülasyonlarında genetik çeşitlilik
(Genetic diversity in some Lysiphlebus confusus (Hymenoptera, Braconidae) populations)
Gül SATAR, Petek TOKLU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2018), 124-136. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye