Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 475089 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2019_10_2.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2019           Cilt (Volume): 10           Sayı (Number): 2


   İçindekiler (Contents)

1.Çiriş otu (Asphodelus aestivus Brot.) ile biyolojik mücadelede Capsodes infuscatus Brulle’un kullanım olanağının araştırılması
(Investigation of the potential use of Capsodes infuscatus Brulle in the biological control of Asphodelus aestivus Brot. )
Efecan YAZMIŞ, Ali ÖZPINAR
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 93-103. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)’in Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)’i parazitlemede tercih ettiği biyolojik dönemlerin belirlenmesi
(The determination of the biological stages of the host, Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae), preferred by the parasitoid, Aenasius arizonensis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) )
Doğancan KÂHYA, Mehmet Rifat ULUSOY , Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 104-110. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Entomopatojen nematodların Kavun sineği (Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae) üzerindeki etkinliği
(The efficacy of entomopathogenic nematodes against Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae) in Turkey)
Abdulfatah ALABOUID, Erol BAYHAN, Uğur GÖZEL
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 111-117. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Yerel entomopatojen nematodların Çam kese böceği Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’ya karşı etkinliği
(The efficacy of native entomopathogenic nematodes against the Pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae))
Çiğdem GÖZEL, Uğur GÖZEL
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 118-126. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Türkiye’de Coccomorpha (Hemiptera) üzerindeki Chamaemyiidae ve Cryptochaetidae türlerine ait yeni kayıtlar
(New records of Chamaemyiidae and Cryptochaetidae (Diptera) on Scale Insects (Hemiptera: Coccomorpha) in Turkey )
Selma ÜLGENTÜRK, Şevkiye BALCI
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 127-132. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

6.Diyarbakır için Eulecanium rugulosum’un (Archangelskaya, 1937) (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Coccidae) yeni kayıt parazitoidleri
(New parasitoids records of Eulecanium rugulosum (Archangelskaya, 1937) (Hemiptera:Sternorrhyncha:Coccoidea: Coccidae) for Diyarbakır)
Halil BOLU
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 133-141. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

7.Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae) yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees ve Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae)’in biyolojisi
(The Biology of Trissolcus semistriatus Nees and Trissolcus grandis Thomson (Hymenoptera: Scelionidae) in the eggs of Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae))
Münevver KODAN, M. Oktay GÜRKAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2019), 142-156. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye