Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 562731 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2021_12_2.jpg

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
Turkish Journal of Biological Control


Yıl: 2021           Cilt (Volume): 12           Sayı (Number): 2


   İçindekiler (Contents)

1.Türkiye ve Kırgızistan’dan elde edilen entomopatojen nematodların fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]’ne karşı etkinliklerinin araştırılması
(Efficacy of entomopathogenic nematode isolates from Turkey and Kyrgyzstan against bean weevil [Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)])
Yasemin AGIM, İlker KEPENEKCİ
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2021), 93-108. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

2.Pamuk unlubiti, Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae)’in Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) ile biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar
(Studies on the biological control of the cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis (Hemiptera: Pseudococcidae) with Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae))
Sadık Emre GÖRÜR, Kamil KARUT
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2021), 109-119. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

3.Soğan bitkisinde mikoriza (Rhizophagus irregularis Walker & Schüßler, 2010) ve soğan sak nematodunun (Ditylenchus dipsaci Kühn, 1857) (Nematoda: Anguinidae) etkileşimi
(The interaction of the mycorrhizae of the fungus Rhizophagus irregularis (Walker & Schüßler, 2010) (Glomerales: Glomeraceae) and the stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci Kühn, 1857) (Tylenchida: Anguinidae) on the onion plant (Allium cepa L.) (Asparagales: Amaryllidaceae))
Elif YAVUZASLANOGLU, Gamze AKSAY, Büşra DELEN, Ahmet ÇETİNKAYA
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2021), 120-129. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

4.Çanakkale ilindeki yumuşak ve sert çekirdekli meyve bahçelerinde zararlı yaprakbitlerinin syrphid (Diptera: Syrphidae) predatörleri
(Predatory syrphids (Diptera: Syrphidae) of aphid pests on pome and stone fruit orchards in the Çanakkale)
Şahin KÖK, İsmail KASAP
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2021), 130-140. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)

5.Bitki paraziti nematodların mücadelesinde kullanılan biyonematisitler
(Bionematicides used in the control of plant parasitic nematodes)
Gülsüm UYSAL, İbrahim MISTANOĞLU, Melih KOCA, Zübeyir DEVRAN
Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2, (2021), 141-156. Özet(Abstract) Tam Metin(Full Text)
> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye