Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 546585 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2021   Cilt(Volume): 12   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 141-156 2021-2-141-156.pdf


Başlık:Bitki paraziti nematodların mücadelesinde kullanılan biyonematisitler

Yazar: Gülsüm UYSAL, İbrahim MISTANOĞLU, Melih KOCA, Zübeyir DEVRAN

Özet: Bitki paraziti nematodlar tarımsal ürünlerde ekonomik kayba yol açan en önemli organizmalardandır. Bu zararlıların mücadelesinde kimyasal mücadelenin yanı sıra çok sayıda mikroorganizma (bakteriler ve funguslar) ve bitkisel kökenli ekstraktlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemler arasından kimyasal mücadele çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilere sahipken biyonematisitler son derece güvenilir alternatif bir mücadele tekniğidir. Biyonematisitler, entegre zararlı yönetimi (IPM) programlarında diğer tarımsal girdilerle sinerjik veya katkı maddesi olarak kullanılabilir ve mücadelenin etkinliğini arttırabilir. Bu derlemede bitki paraziti nematodların mücadelesinde kullanılan biyonematisitler; bakteriler, funguslar; ve bitkisel/hayvansal kökenliler olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyonematisit, bakteri, fungus, bitkisel/hayvansal ekstraktlarTitle: Bionematicides used in the control of plant parasitic nematodes

Author: Gülsüm UYSAL, İbrahim MISTANOĞLU, Melih KOCA, Zübeyir DEVRAN

Abstract: Plant parasitic nematodes cause the highest financial losses in agricultural crops. Numerous microorganisms (bacteria and fungi) and extracts from plants are used in the control of these pests, as well as chemical controls. However, chemical control has negative effects on the environment and human health, while bionematicides are an extremely reliable alternative management option. Bionematicides can act synergistically or as additives with other agricultural inputs in IPM programs and increase the effectiveness of nematode control. In this review, bionematicides of bacterial, fungal and plant/animal origin used in the control of plant parasitic nematodes are listed and discussed.

Keywords: Bionematicide, bacteria, fungi, extracts of plant/animal origin> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye