Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 546579 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2021   Cilt(Volume): 12   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 130-140 2021-2-130-140.pdf


Başlık:Çanakkale ilindeki yumuşak ve sert çekirdekli meyve bahçelerinde zararlı yaprakbitlerinin syrphid (Diptera: Syrphidae) predatörleri

Yazar: Şahin KÖK, İsmail KASAP

Özet: Bu çalışmanın amacı 2020-2021 yılları bahar ve yaz aylarında Çanakkale ili meyve bahçelerindeki yumuşak ve sert çekirdekli meyve ağaçları ve yabancı otlarda beslenen yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae) üzerindeki predator syrphid türlerinin (Diptera: Syrphidae) belirlenmesidir. Toplamda 6 cinse bağlı 6 syrphid türü ve 15 yaprakbiti türü tespit edilmiştir. En yaygın syrphid türleri 9 yaprakbiti üzerinde belirlenen Episyrphus balteatus de Geer, 5 yaprakbiti üzerinde beslenen Eupeodes corollae (Fabricius) ve 5 yaprakbiti üzerinde beslenen Scaeva pyrastri (Linnaeus) olarak belirlenmiştir. Meyve ağaçları üzerindeki en yüksek syrphid-yaprakbiti çeşitliliği, 2 yaprakbiti türü ile beslenen 3 syrphid türü ile erik ağaçları (Prunus domestica L. (Rosaceae)) üzerinde belirlenmiştir. Ayrıca, 5 syrphid türünün 7 farklı yabancı ot üzerinde beslenen 8 yaprakbiti türü ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları syrphidlerin zararlı yaprakbitlerinin biyolojik mücadelesine önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Syrphidae, Aphididae, avcı, meyve bahçesi, ÇanakkaleTitle: Predatory syrphids (Diptera: Syrphidae) of aphid pests on pome and stone fruit orchards in the Çanakkale

Author: Şahin KÖK, İsmail KASAP

Abstract: The aim of this study was to determine the syrphid species (Diptera: Syrphidae) predatory on the aphids (Hemiptera: Aphididae) feeding on pome and stone fruit trees and herbaceous host plants in orchards in Çanakkale Province, Turkey in the spring and summer of 2020 and 2021. A total of six syrphid species from six genera and 15 aphid species were identified. The most common syrphid species were Episyrphus balteatus (De Geer), Eupeodes corollae (Fabricius) and Scaeva pyrastri (Linnaeus) with nine, five and five aphid prey species, respectively. The highest species diversity of the syrphid-aphid complex on the fruit trees was on plum trees (Prunus domestica L. (Rosaceae)), with three syrphids associated with two aphids. In addition, five syrphid species were associated with eight aphid species feeding on seven herbaceous host plants. The results of this study show that syrphids have the potential to be substantial contributors to the biological control of aphid pests.

Keywords: Syrphidae, Aphididae, predator, fruit orchard, Çanakkale> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye