Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 546584 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2021   Cilt(Volume): 12   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 93-108 2021-2-93-108.pdf


Başlık:Türkiye ve Kırgızistan’dan elde edilen entomopatojen nematodların fasulye tohum böceği [Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]’ne karşı etkinliklerinin araştırılması

Yazar: Yasemin AGIM, İlker KEPENEKCİ

Özet: Bu çalışmada Türkiye ve Kırgızistan’a ait Entomopatojen nematod (EPN) izolatlarından Heterorhabditis bacteriophora türüne ait iki (11KG ve TOK20) ve Steinernema feltiae türüne ait iki (3KG ve Tokat-Emir) izolatın, depolanmış fasulye zararlısı olan fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus (Say) Coleoptera: Bruchidae)’ne karşı etkinliği ortaya konmuştur. Tek doz denemeleri, en yüksek etkiyi S. feltiae’nin her 2 izolatı (3KG ve Tokat-Emir) göstermiştir (%99.59). 3 farklı doz (25, 50 ve 100 IJ böcek-1) ve sıcaklıkta (10, 15 ve 20°C) yürütülen deneme sonucunda en etkili izolatın 10°C’de 100 IJ dozunda H. bacteriophora TOK20 izolatı (%73.09), 15°C’de 100 IJ dozunda S. feltiae 3KG izolatı (%100) ve 20°C’de 100 IJ dozunda S. feltiae 3KG izolatı (%100) olduğu tespit edilmiştir. Doz-ölüm denemeleri sonucunda; A. obtectus’a karşı S. feltiae 3KG izolatının 500 IJ böcek-1 konsantrasyonunda en yüksek etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fasulye, entomopatojen nematod, Heterorhabditis, Steinerma, Fasulye tohum böceği, Acanthoscelides obtectusTitle: Efficacy of entomopathogenic nematode isolates from Turkey and Kyrgyzstan against bean weevil [Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]

Author: Yasemin AGIM, İlker KEPENEKCİ

Abstract: In this study, the efficacies of four entomopathogenic nematode (EPN) isolates of both Heterorhabditis bacteriophora (11KG and TOK20) and Steinernema feltiae (3KG and Tokat-Emir), obtained from Turkey and Kyrgyzstan, against an important storage pest of beans, the bean weevil (Acanthoscelides obtectus (Say) Coleoptera: Chrysomelidae), were determined. In single dose assays, the 2 isolates of S. feltiae caused the highest mortality (99.59%) of A. obtectus adults. At 3 different doses (25, 50 and 100 IJs insect-1) and temperatures (10, 15 and 20°C), the most effective isolates were H. bacteriophora TOK20 (73.09%), S. feltiae 3KG (100%) and S. feltiae 3KG (100%) at 100 IJs at 10°C, 15°C and 20°C, respectively. In the dose-mortality assays, the S. feltiae 3KG isolate was effective at 500 IJs insect-1.

Keywords: Bean, entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis, Steinernema, Bean weevil, Acanthoscelides obtectus> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye