Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 492405 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2020   Cilt(Volume): 11   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 175-187 2020-2-175-187.pdf


Başlık:Altkültürü yapılan Beauveria bassiana izolatlarının Spodoptera littoralis üzerindeki etkinliği

Yazar: Adile AKDAŞ, Özlem GÜVEN, İsmail KARACA

Özet: Fungal biyopestisitlerin kitlesel üretiminde fungusların zararlılara karşı etkili olmalarının yanında in vitro koşullarda devamlı olarak alt kültüre alındıklarında virülanslarını korumaları da oldukça önemlidir. Birçok entomopatojen fungus türü besiyeri ortamında kültüre alındıklarında spor üretimini ya da virulanslarını kaybetme eğilimindedirler. Bu çalışmada Isparta ili ve ilçelerinin topraklarından 2014 yılında izole edilmiş olan Beauveria bassiana’ya ait BMAUM-E2001, BMAUM-E2003, BMAUM-E6001 ve BMAUM-M6001 izolatların 12 altkültür formlarının tarımsal ürünlerde önemli ekonomik kayıplara yol açan Spodoptera littoralis üzerindeki etkinlikleri araştırılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak alkültürlerin koloni gelişimleri yapay besiyeri ortamında değerlendirilmiştir. BMAUM-E2001 izolatı dışındaki tüm izolatların uygulama yapılan altkültür formları S. littoralis larvaları üzerinde oldukça virülent oldukları ve 5 günde %100 ölüme neden olduğu belirlenmiştir. Bu izolatların 1-12. altkültürlerinin miselyum gelişimleri zamana bağlı olarak doğrusal bir eğim göstermiştir. En son yapılan 12. altkültürde bile izolatların virülanslığını kaybetmediği ve besiyeri ortamında gelişimini ve spor üretimini tamamladığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen fungus, Beauveria bassiana, Spodoptera littoralis, IspartaTitle: Effects of successive subculturing of Beauveria bassiana isolates on Spodoptera littoralis

Author: Adile AKDAŞ, Özlem GÜVEN, İsmail KARACA

Abstract: To maintain the effectiveness of entomopathogenic fungi mass produced as fungal biopesticides, it is important to maintain their virulence during serial in vitro subculturing. Many entomopathogenic fungal species tend to lose their spore production ability and/or virulence when subcultured several time in artificial medium. In this study, the effects of 12 successive in vitro subcultures of four pathogenic strains of Beauveria bassiana (BMAUM-E2001, BMAUM-E2003, BMAUM-E6001 and BMAUM-M6001), isolated from soils in Isparta Province. Turkey in 2014, were studied on Spodoptera littoralis, an important pest of cotton and vegetable cultivation. In addition, the colony development of each subculture was evaluated on artificial medium. Subcultured forms of all isolates, except BMAUM-E2001, were highly virulent to S. littoralis larvae and caused 100% death in 5 days. The mycelial growth of the 1st to 12th subcultures showed a linear increase over time. Even after the 12th subculture, the isolates did not lose their virulence and completed their development and produced spores.

Keywords: Entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Spodoptera littoralis, Isparta> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye