Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 492399 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2020   Cilt(Volume): 11   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 165-173 2020-2-165-173.pdf


Başlık:Bazı entomopatojen nematodların etkinliğinin Patates güvesi Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin mücadelesinde değerlendirilmesi

Yazar: Çiğdem GÖZEL, Hürkan ATAŞ, Uğur GÖZEL

Özet: Bu çalışmada Türkiye’den izole edilen entomopatojen nematodların (EPN) patates güvesi Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) son dönem larvalarına karşı etkinlikleri laboratuvarda araştırılmıştır. Çalışmada Steinernema affine Bovien, S. carpocapsae Weiser, S. feltiae Filipjev ve Heterorhabditis bacteriophora Poinar EPN türleri kullanılmıştır. Patates güveleri, Derinkuyu’daki (Nevşehir) bulaşık patates tarlalarından 2019 haziran ayında toplanmıştır. Etkinlik denemeleri 9 cm çapındaki plastik Petrilerde 25 oC’de 50 infektif larva (IJ)/larva olacak şekilde yürütülmüştür. Denemenin kontrolleri 24, 48, 72 ve 96 saat aralıklar ile yapılmıştır. EPN türlerinin, P. operculella larvalarında meydana getirdiği ölüm oranları süreye bağlı olarak artış göstermiştir. EPN uygulamaları sonrası ölüm oranları 1. günden 4. güne kadar sırası ile %40-66.6, %83.3-100, %93.3-100 ve %96.6-100 arasında değişmiştir. Steinernema feltiae uygulamalarından sonraki 2. günde zararlı larvalarında %100 ölüm meydana gelmiştir. Denemede kullanılan tüm EPN türleri süreye bağlı olarak P. operculella larvalarında yüksek oranda ölüme neden olmuştur. Bu sonuçlar zararlı ile mücadelede EPN’lerin kullanım potansiyellerinin detaylı araştırılmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Patates, Phthorimaea operculella, entomopatojen nematod, biyolojik mücadeleTitle: Evaluation of efficacy of some entomopathogenic nematodes for the control of potato tuber moth Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)

Author: Çiğdem GÖZEL, Hürkan ATAŞ, Uğur GÖZEL

Abstract: In this study, the efficacy of Turkish isolates of four entomopathogenic nematodes (EPNs) against the last instar larvae of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) were investigated under laboratory conditions. Potato moths were collected from infested potato fields in Derinkuyu (Nevşehir Province) in June 2019. The four EPN species used were Steinernema affine Bovien, S. carpocapsae Weiser, S. feltiae Filipjev and Heterorhabditis bacteriophora Poinar. Efficacy experiments were carried out in 9 cm diameter plastic Petri dishes with doses of 50 IJs / larva at 25 oC. Mortalities were recorded after 24, 48, 72 and 96 hours. The mortality of P. operculella larvae caused by EPN species increased over time. From 24 h to 96 h, mortality increased from 40% to 66.6%, 83.3% to 100%, 93.3% to 100% and 96.6% to 100%, respectively. On the second day after S. feltiae application, there was 100% mortality of the pest larvae. All EPN species used in the experiment caused time-dependent, high mortality of P. operculella larvae. These promising results for the efficacy of four Turkish EPN isolates against the major potato pest, P. operculella warrant detailed field investigations of their potential use for the control of this pest in commercial potato production.

Keywords: Potato, Phthorimaea operculella, entomopathogenic nematode, biological control> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye