Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 374713 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 161-174 2017-2-161-174.pdf


Başlık:Türkiye’de örtüaltında zararlılara karşı biyolojik mücadele uygulamalarının gelişimi: Araştırmadan pratiğe Antalya örneği

Yazar: Nurdan TOPAKCI, Mehmet KEÇECİ

Özet: Ülkemizde 67517 ha örtüaltı sebze üretim alanından yaklaşık 6.7 milyon ton ürün elde edilmektedir. Antalya ili yaklaşık % 50 oran ile Türkiye örtüaltı sebze üretim miktarı içinde önemli bir paya sahiptir. Başlıca domates, biber, patlıcan ve hıyar yetiştiriciliğinin yapıldığı Antalya ilinde, Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick), Pamuk beyazsineği, Bemisia tabaci (Genn.), Batı çiçek tripsi, Frankliniella occidentalis Pergande, yaprakbitleri, Aphis gossypii Glover, Myzus persicae (Sulzer) ve kırmızıörümcekler, Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) gibi ana zararlılar üretimi sınırlayan faktörlerin başında gelmektedir. Antalya ilinde ilk biyolojik mücadele uygulamaları, biber bitkisinde 2002 yılında 10 ha alanda deneme amaçlı yürütülen çalışmalar ile başlamıştır. Biber bitkisinde yürütülen biyolojik mücadele uygulamalarında, Amblyseius swirskii Athias-Henriot, Orius laevigatus Fieber, Aphidius colemani Viereck, ve Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, gibi faydalılar kullanılmaktadır. 2015 yılı itibariyle biber bitkisinde biyolojik mücadele uygulanan alanlar 1019 ha’a ulaşmıştır. Biber bitkisinden sonra en fazla biyolojik mücadele uygulamalarının, 190.8 ha ile domates bitkisinde gerçekleşmiştir. Domates bitkisindeki uygulamalarda ise ağırlıklı olarak Nesidiocoris tenuis Reuter ile P. persimilis kullanılmaktadır. Biyolojik mücadele uygulaması yapılan alanlar, 2011 yılından itibaren Bakanlığın biyolojik mücadele uygulayan üreticileri desteklemeye başlaması ile artmış ve 2015 yılında 1270.1 ha’a ulaşmıştır. Halen Antalya ilinde örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele uygulanan alanlar, toplam alanların yaklaşık % 5’ini oluşturmaktadır. İleriki yıllarda biyolojik mücadele alanlarının giderek artacağı ve çift haneli rakamlara ulaşacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada araştırmadan, pratikteki uygulamalara kadar biyolojik mücadelenin gelişimi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, Antalya, örtüaltı, sebzeTitle: The development of greenhouse biological control application in Turkey: From research to practice the example of Antalya

Author: Nurdan TOPAKCI, Mehmet KEÇECİ

Abstract: In Turkey, nearly 6.7 million tones products were obtained from 67517 ha in vegetable greenhouses. Antalya has a remarkable capacity covering 50% of total vegetable production in Turkey. Tomato moth Tuta absoluta (Meyrick), cotton whitefly, Bemisia tabaci (Genn.), western flower thrips, Frankliniella occidentalis Pergande, aphids, Aphis gossypii Glover, Myzus persicae (Sulzer) and carmine spider mite, Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) are main pests in Antalya province where mainly tomato, pepper, eggplant and cucumber cultivation is done. Biocontrol applications initially began by trials carried out at 10 ha pepper growing greenhouses in 2002. Amblyseius swirskii Athias-Henriot, Orius laevigatus Fieber, Aphidius colemani Viereck and Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot have been used in practice for biocontrol of pests in pepper cultivation. The application area of biocontrol on pepper has reached 1019 ha in 2015. Biological control practices were secondly realized in tomato cultivation fields with 190.8 ha. Nesidiocoris tenuis Reuter and P. persimilis are generally used in biological control on tomato. Biologically, controlled areas has increased after the refunding of the biological control expenditures of growers by the government, these areas reached 1270.1 ha in 2015. Currently, biological control fields constitute about 5% of the total protected areas in Antalya. It is believed that, biological control area will increase and reach to double digits in further years. In this study, the development of biocontrol applications, research to practical applications, in protected fields was evaluated.

Keywords: Biological control, Antalya, greenhouse, vegetable> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye