Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 365294 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 125-146 2017-2-125-146.pdf


Başlık:Ara ekimin yaprakbitlerine karşı turunçgil bahçelerinde kullanımı

Yazar: Mehmet KARACAOĞLU, Gül SATAR, Nedim UYGUN, Serdar SATAR

Özet: Doğal düşmanların korunması, başarılı biyolojik mücadele programının ana unsurlarından birisidir. Predatörler, parazitoitler ve bunların avlarını ve konukçularını barındıran bitki örtüsü insan faaliyetleri tarafından tahrip edilebilir. Bu nedenle, turunçgil ekosisteminin florası, yararlı böceklerin yanı sıra bu böceklerin üzerinde yaşıyacağı bitki türlerini de göz önünde bulundurarak yönetilmelidir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı, turunçgil ağaçlarındaki yaprakbiti popülasyonunu baskı altına almak için doğal düşmanlara kışlak sağlanarak bunların etkinliklerini arttırmaktır. Çalışma, Kasım 2006-Mayıs 2007 ve Kasım 2007-Mayıs 2008 tarihlerinde iki farklı 10 dekarlık genç turunçgil bahçesinde (Alata-Mersin ve Kayarlı-Adana) yürütülmüştür. Bu amaçla, denemeler 6 farklı yem veya baklagil bitkisi ve bir kontrol parseli olmak üzere 7 parselde gerçekleştirilmiştir. Ekilen bitki türleri, bakla, bakla + fiğ, bakla + fiğ + tritikale, tritikale + fiğ, tritikale + yonca ve tritikale + üçgül'dür.Denemeler, dört tekrarlı tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak kurulmuştur. Ekilen bitki çeşitlerine ait tohumların çimlenmesinden sonra yaprak bitleri ve yararlı böcekleri saymak için bahçeler her hafta kontrol edilmiştir. TurunçgildeAphis craccivora, Aphis spiraecola veAphis gossypii çok sık görülen yaprakbiti türleri olmasına rağmen, Aphis craccivora, Aphis fabae ve buğday yaprak bitleri, farklı yem bitkileri veya baklagiller bitkilerinde yaygın yaprakbiti türleri olarak tespit edilmiştir. Aphis craccivora, Erdemli-Mersin bölgesindeki turunçgil ağaçları için yaygın bir yaprakbiti olmamasına rağmen, deneme bahçesindeki en yüksek popülasyonu oluşturan yaprakbiti türü olmuştur. Coccinella septempunctata, baklagiller ve tritikale ait bitkiler üzerinde yaygın bir predatör türü iken, Scymnus spp. turunçgil üzerinde çok sık rastlanan türlerden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ara ekim, besin ilişkiler, entegre mücadele, yaprakbiti, örtücü bitki, baklagillerTitle: Effects of interplanted weeds in citrus orchards on citrus aphid populations

Author: Mehmet KARACAOĞLU, Gül SATAR, Nedim UYGUN, Serdar SATAR

Abstract: The conservation of natural enemies is one of the main steps in a successful biological control program. Weed flora that harbors predators, parasitoids and also their prey and hosts can be destroyed by human activities. Therefore, the flora of the citrus ecosystem should be managed in a way that supports not only beneficial insects but also the unwanted weed species. In this respect, the aim of this study was to provide winter harbors and prey sources for entomophagous insects in order to control aphid populations on citrus trees. The study was carried out in two young, 1 ha citrus orchards in Alata-Mersin and Kayarlı-Adana between November 2006 and May 2007, and November 2007 and May 2008. The experiment was performed on 6 different grasses and leguminous plants and unplanted control plots. The seeded plant varieties were broad bean, broad bean+common vetch, broad bean+common vetch+triticale, triticale+common vetch, triticale+clover and triticale+trifolium. The experiment was established in a randomized complete block design with four replications. The experimental plots were visited weekly to count aphids and beneficial insects following germination. Although Aphis craccivora, Aphis spiraecola and Aphis gossypii were the most commonly seen aphid species on citrus, Aphis craacivora, Aphis fabae and wheat aphids were the most abundant species on different grass or leguminous plants. Though Aphis craccivora was not a common aphid species on citrus trees in Erdemli-Mersin region, due to its high population in the experimental plots made it the most important aphid species on the citrus trees. Aphis craccivora was the most common aphid species on the citrus trees in both orchards. Coccinella septempunctata was a common predator on leguminous and triticale plants, while Scymnus sp. was one of the most abundant predator on citrus trees in both locations.

Keywords: Intreplanting, trophic relationships, IPM, aphid, forage plants, leguminous plants> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye