Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 377852 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 107-124 2017-2-107-124.pdf


Başlık:Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması

Yazar: Pınar ÖZSARI, Mustafa AKBABA, Hatice ÖZAKTAN, Yusuf KARSAVURAN

Özet: Bu çalışmanın amacı; laboratuvar stoklarından seçilen 19 endofitik bakteri (EB) izolatının ve daha önce renk değişimi gözlenen Patates böceği larvasından izole edilen bir Pseudomonas fluorescens 184 (Pf) izolatının L. decemlineata larvalarına etkilerinin araştırılmasıdır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönem L. decemlineata larvaları 16 saat süreyle aç bırakıldıktan sonra, EB süspansiyonu uygulanmış sağlıklı patates yaprakları bulunan petri kaplarına bırakılmıştır. Negatif kontrol olarak sadece steril su ile uygulama görmüş larva ve patates yaprakları kullanılmıştır. Petri kaplarında 8 gün süreyle tutulan larvaların ortalama ölüm oranı (%) saptanmıştır. Testlenen EB izolatlarından Pantoea agglomerans (Pa) CC372-83larvalarda %80 ölüm oranıyla en başarılı uygulama olmuştur. L. decemlineata larvalarının biyolojik mücadelesi açısından koparılmış yaprak testinin duyarlı ve hızlı bir ön eleme yöntemi olduğu dikkati çekmiştir. Bu çalışma in vivo saksı denemeleri ile devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, patates böceği, Leptinotarsa decemlineata, Pseudomonas fluorescens, Pantoea agglomeransTitle: Use of Endophytic Bacteria for the Biological Control of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

Author: Pınar ÖZSARI, Mustafa AKBABA, Hatice ÖZAKTAN, Yusuf KARSAVURAN

Abstract: The main purpose of this study was to investigate the biocontrol potential of 19 strains of endophytic bacteria (EB), and Pseudomonas fluorescens 184 (Pf) which was isolated from diseased Leptinotarsa decemlineata, on larvae of L. decemlineata. First, second, third and fourth-instar larvae were starved for 16-h. They were then placed in petri dishes containing fresh potato leaves and sprayed with the EB suspensions and P. fluorescens 184. Larvae and potato leaves treated with sterile distilled water was used the negative control. The larvae were incubated for 8 days to determine the mean mortality percentage. The highest insecticidal activity, 80% mortality within 8 days, was in larvae treated with EB strain Pantoea agglomerans CC372-83. This test on fresh potato leaves was a quick and reliable screening method for potential biological control agents of L. decemlineata larvae. This work will continue with in vivo pot test.

Keywords: Biological control, potato beetle, Leptinotarsa decemlineata, Pseudomonas fluorescens, Pantoea agglomerans> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye