Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 374706 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 93-106 2017-2-93-106.pdf


Başlık:Predatör böcek Orius laevigatus (Fieber) (Heteroptera: Anthocoridae)’un yumurtlaması üzerine konukçu bitki etkisi

Yazar: Ceylan ARSLAN, Nimet Sema GENÇER

Özet: Bu çalışmada Orius laevigatus’un yumurtlaması üzerinde konukçu bitkilerin etkisi araştırılmıştır. Fasulye (Phaseolus vulgaris), kıvırcık yapraklı maydanoz (Petroselinum crispum), kırmızı acı biber (Capsicum annuum), lavanta (Lavandula officinalis), beyaz çiçekli hanımeli (Lonicera x purpusii) bitkileri konukçu bitki olarak kullanılmıştır. Konukçu bitkiler tekli ve hepsi bir arada olmak üzere kullanılmıştır. Deneme 25±5ºC, 65±5% orantılı nem ve 16 A: 8 K koşullarına sahip iklim kabininde yürütülmüştür. Böcek besini olarak ise içerisinde Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) ve Artemia sp. yumurtasının bulunduğu besin kullanılmıştır. Deneme 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yapılan çalışmada bitkiler tek olarak kullanıldıklarında O. laevigatus’un toplam yumurtaların % 42,3’sini kıvırcık yapraklı maydanoz bitkisine bıraktığı görülmüştür, bunu biber (% 29,7) ve fasulye (% 11,8) izlemiştir. Bitkilerin hepsinin bir araya konduğu bitki tercihi denemesinde ise O. laevigatus yumurtalarının çoğunu biber bitkisine bırakmıştır (% 53,0), bunu fasulye (% 31,6) ve kıvırcık yapraklı maydanoz (% 8,4) takip etmiştir. Tekli ve çoklu uygulamalar ile bitkiler arasındaki interaksiyon yumurta sayısı açısından değerlendirildiğinde aradaki fark istatistiki açıdan önemlidir (F4,40 = 4.0, P = 0.0077). Çalışmanın sonucunda predatör böceğin kıvırcık yapraklı maydanoz ve biber bitkisini yumurtlamak için en çok tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orius laevigatus, biber, fasulye, yumurta verimi, biyolojik mücadeleTitle: Host plant effects on the fecundity of Orius laevigatus (Fieber) (Heteroptera: Anthocoridae)

Author: Ceylan ARSLAN, Nimet Sema GENÇER

Abstract: In this study, the effect of host plant on the fecundity of the predator Orius laevigatus was investigated. Bean (Phaseolus vulgaris), curly leaf parsley (Petroselinum crispum), red pepper (Capsicum annuum), lavender (Lavandula officinalis) and honeysuckle (Lonicera x purpusii) were used as host plants. They were used singly and all combined. The tests were conducted in a climate chamber at 25±5ºC and 65±5% RH, with a photoperiod of 16 L: 8 D. As an insect food, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) and Artemia sp eggs were used. The trial was conducted with five replications. Orius laevigatus laid eggs on curly leaf parsley (42.3%) in the single plant experiment. This was followed by pepper (29.7%) and bean (11.8%) plants. When the plants were combined, the majority of O. laevigatus laid eggs on the pepper plants (53.0%), followed by beans (31.6%) and curly leaf parsley (8.4%). When the interaction between single and multiple applications and plants was evaluated in terms of the number of eggs laid, the difference was statistically significant (F4,40 = 4.0, P = 0.0077). In conclusion, the predator preferred to lay eggs on curly leaf parsley and pepper plants.

Keywords: Orius laevigatus, pepper, bean, fecundity, biological control> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye