Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 361426 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 59-70 2017-1-59-70.pdf


Başlık:Ege Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması

Yazar: Bilgin GÜVEN, Tülin KILIÇ, Birol MIHCI, Çiğdem ŞAHİN, Duygu UYSAL

Özet: Domates güvesi, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın 2009 yılında ülkemize giriş yapmasıyla domates yetiştiriciliğinin yoğun olduğu illerde ana zararlı konumuna geçmiştir. T. absoluta’ya karşı biyolojik mücadelede yerli yumurta parazitoiti Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) ve genel predatörlerden Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: Miridae)’un T. absoluta’nın üzerindeki salım etkinliği örtüaltında yürütülen bu çalışma ile 2013-2014 yıllarında belirlenmiştir. Bu çalışmada, 9m2’lik kafeslerde T. absoluta’ya karşı parazitoit Trichogramma brassicae, predatör Nesidiocoris tenuis, parazitoit Trichogramma brassicae+predatör Nesidiocoris tenuis ve kontrol olmak üzere dört farklı uygulama yapılmıştır. 2013 yılında bulaşık meyve oranı predatör ve parazitoit salımlarının ayrı olarak ve birlikte yapıldığı parsellerde sırası ile %7.90, %9.79 ve %13.68 iken, kontrol parselinde %44.39. 2014 yılında ise sırası ile %12.65, %16.07 ve %17.80 iken, kontrol parselinde %60.16 olarak belirlenmiştir. Ege Bölgesinde örtüaltında 2013 ve 2014 yılı T. absoluta ile salım etkinlik denemelerinde istatistik analizlerinde meyvelerde bulaşma oranlarına göre N. tenuis’in tek başına salımı ile diğer uygulamalara ve kontrole göre en düşük meyve bulaşma oranı elde edilerek en iyi sonuç alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örtüaltı, domates, biyolojik mücadele, Tuta absoluta, Nesidiocoris tenuis, Trichogramma brassicaeTitle: Investigations on the biological control of Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) in the Aegean region of Turkey

Author: Bilgin GÜVEN, Tülin KILIÇ, Birol MIHCI, Çiğdem ŞAHİN, Duygu UYSAL

Abstract: Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) arrived in Turkey in 2009 and has become a major pest in all greenhouse tomato growing areas. This study was conducted to determine the effectiveness of the release of a native species of parasitoid, Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) and the predator, Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) in the biological control of T. absoluta . In this study, a total of 3 treatments, N. tenuis, T. brassicae, and T. brassicae combined with N. tenuis against T. absoluta, and a control, were applied in 9 m2 cages under greenhouse conditions. The infestation rate of fruits for the predator, parasitoid and the combined release treatment and control were 7.90%, 9.79% 13.68% and 44.39%, respectively, in 2013. Infested fruit rates for the same treatments were 12.65%, 16.07%, 17.80% and 60.16%, respectively, in 2014. In conclusion, promising results were obtained with the application of N. tenuis for the biological control of T. absoluta .

Keywords: Greenhouse, tomato, biological control, Tuta absoluta, Nesidiocoris tenuis, Trichogramma brassicae> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye