Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 365271 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 39-48 2017-1-39-48.pdf


Başlık:Entomopatojen funguslar Beauveria bassiana, Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum’un Domates Yaprak galeri Güvesi Tuta absoluta’nın yumurta dönemine etkileri

Yazar: Ebubekir YÜKSEL, Çağlar AÇIKGÖZ, Fikret DEMİRCİ, Murat MUŞTU1

Özet: Bu çalışmada, entomopatojen funguslar Beauveria bassiana, Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum’un domates yaprak galeri güvesi Tuta absoluta’nın yumurta dönemine olan patojenik etkinliği laboratuvar koşullarında araştırılmıştır. Herbir entomopatojen fungus 1x108 konidi/ml konsantrasyonda T. absoluta’ya inoküle edilmiştir. Uygulamadan 6 gün sonra fungus inoküle edilen ve edilmeyen kontrol yumurtaların açılma oranları ve fungus gelişimi (mikozis) görülen yumurta sayıları belirlenmiştir. Test edilen üç entomopatojen fungus arasında en düşük yumurta açılım oranının %12 ve en yüksek fungal gelişme (mikozis) oranının %70 ile I. farinosa uygulanan yumurtalarda olduğu belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, test edilen üç entomopatojen fungus türünün de (özellikle I. farinosa) zararlının biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen fungus, Beauveria bassiana, Isaria farinosa, Purpureocillium lilacinum, Tuta absolutaTitle: Effects of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Isaria farinosa and Purpureocillium lilacinum, on eggs of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

Author: Ebubekir YÜKSEL, Çağlar AÇIKGÖZ, Fikret DEMİRCİ, Murat MUŞTU1

Abstract: In this study, the pathogenic effects of Beauveria bassiana, Isaria farinosa and Purpureocillium lilacinum on eggs of the tomato moth, Tuta absoluta (Meyrick) were investigated under laboratory conditions. Each entomopathogenic fungus was inoculated at a concentration of 1x108 conidia/ml to the eggs of T. absoluta. The hatchability rates of inoculated and uninoculated control eggs and mycosis (fungal development) rates were determined 6 days after treatment. Of the three fungi tested, I. farinosa caused the lowest hatchability rate (12%) and the highest mycosis rate (70%). The results suggest that all three of the entomopathogenic fungi tested, especially I. farinosa, have the potential to be used in the biological control of this pest.

Keywords: Entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Isaria farinosa, Purpureocillium lilacinum, Tuta absoluta> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye