Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 361429 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 29-38 2017-1-29-38.pdf


Başlık:Elma iç kurdu püskürtülebilir feromonunun laboratuvar koşullarında Coccinella septempunctata (L.) erginlerine karşı toksik etkisi

Yazar: Bilgi PEHLEVAN Orkun Barış KOVANCI

Özet: Elma iç kurdu (Cydia pomonella) püskürtülebilir feromonunun Coccinella septempunctata (L.) erginlerine karşı potansiyel toksik etkisini belirlemek için laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Püskürtülebilir feromon uygulamasının 0.72 ml/l dozuna kadar toksik etki gözlenmezken, en yüksek dozlar olan 1.44 (%3.3 ölüm) ve 2.88 ml/l (%6.7 ölüm)’de uygulamadan 24 saat sonra oldukça düşük etki gözlemlenmiştir. Ergin gelin böceklerinde 1.44 (%6.9) ve 2.88 (%13.8) ml/l dozlarında 48 saat sonraki ölüm oranı, 24 saatteki ölüm oranının iki katından fazla olmuştur ancak 0.18 ve 0.36 ml/l etiket dozları sırasıyla düşük (%3.5) veya hiç (%0.0) toksik etki göstermemişlerdir. Benzer olarak uygulamadan 72 saat sonrada yüksek dozlar olan 1.44 (%17.2) ve 2.88 ml/l (20.7)’de yükselen oranda toksik etki kayıt edilmiştir. Buna karşın, 0.18 ve 0.36 ml/l uygulamaları 48 saat uygulaması ile tamamen aynı sonuçları vermiştir. Bu sonuçlar mikrokapsüllenmiş Elma iç kurdu feromonunun Coccinella septempunctata’ ya toksik etkisi 30 püskürtülebilir feromonların C. pomonella ile entegre mücadelede güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Cydia pomonella, gelin böceği, feromon, toksik etkiTitle: The toxicity of the sprayable pheromone for codling moth to Coccinella septempunctata (L.) adults under laboratory conditions

Author: Bilgi PEHLEVAN Orkun Barış KOVANCI

Abstract: Laboratory studies were conducted to determine the potential toxic effects of the sprayable pheromone for the codling moth (Cydia pomonella (L.)) on adults of the lady beetle, Coccinella septempunctata Linnaeus. No lady beetle mortality was observed at doses up to 0.72 ml/l. A slight mortality effect was observed at the higher doses of 1.44 ml/l (3.3%) and 2.88 ml/l (6.7%) at 24 h after treatment. After 48 h, the mortality rates were more than twice those for 24 h, namely 1.44 ml/l (6.9%) and 2.88 ml/l (13.8%). Increased mortality rates were recorded at 1.44 ml/l (17.2%) and 2.88 ml/l (20.7%) at 72 h after treatment. Labelled doses of 0.18 ml/l and 0.36 ml/l showed very low (3.5%) or no toxicity (0.0%) to adult lady beetles, respectively, at 48 h. At 72 h, doses of 0.18 ml/l and 0.36 ml/l yielded the same results as those obtained at 48 h. These results show that the microencapsulated sprayable pheromone can be safely used for integrated control of C. pomonella.

Keywords: Cydia pomonella, lady beetle, pheromone, toxic effect> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye