Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 361430 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 21-28 2017-1-21-28.pdf


Başlık:Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) in Ankara, Turkey

Yazar: Gülcan TARLA

Özet: Buğday üretim alanlarında kaliteyi ve maliyeti etkileyen faktörlerden birisi zararlı böceklerdir. Kımıl, Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae) Türkiye nin Orta Anadolu Bölgesi’nde buğdayın ekonomik olarak en önemli zararlılardan birisidir. Bu zararlının erginleri yaklaşık dokuz ay süreyle ergin dönemde kışlak alanlardaki kuru yapraklar altında veya kök çevresindeki toprak içerisinde kışı geçirir. Bu dönemde, kışlak alanlardaki Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) zararlının önemli bir doğal düşmanıdır. Zararlının mücadelesinde bu nematod, biyolojik kontrol etmeni olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Nematoddan ari alanların bulaştırılmasında, kışlama alanlarından toplanan bulaşık ergin kımılların çok büyük önemi vardır. Bu yöntemin başarısı mermithidlerle bulaşık bireylerin doğru morfolojik teşhisinin yapılmasına bağlıdır. Çalışma Ankara ilinde Oyaca kışlağından 2015 yılında toplanan örnekler ile yürütülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre bulaşık kımıl bireylerinin vücutları ıslak ve yağlı bir görünüme sahiptir. Bulaşık kımılın hareketi nematodun konukçunun vücudundan çıkmasına yakın zamanda yavaşlar. Nematod ile bulaşık böceğin boynu ileri doğru uzamakta ve nematodlar genellikle konukçu vücudunu göğüs ve başın birleştiği yerden terk etmektedir. Nematod konukçuyu terk etmeden önce başın göz seviyesi ile göğüs arasındaki ortalama mesafe 355.3 ± 113.17 µm (n = 11) olarak ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aelia rostrata, Hexamermis, Mermithidae, morfolojik teşhis, buğday, AnkaraTitle: Ankara´da Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) tarafından parazitlenmiş Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae)´nın morfolojik teşhisi

Author: Gülcan TARLA

Abstract: One of the factors affecting the quality and cost of the wheat is harmful insects in wheat producing areas. The wheat stink bug (WSB), Aelia rostrata Boh. Heteroptera: Pentatomidae is one of the most economically important pests of wheat in the Central Anatolia Region of Turkey. Adults of this pest overwinter in the adult life stage under dry leaves or in soil around roots for about nine months in overwintering areas. During this period, Hexamermis sp. Nematoda: Mermithidae is an important natural enemy of this pest in overwintering areas and has considerable potential as a biological control agent. Infected WSB adults collected from overwintering areas are of great importance for the infection of nematode-free areas. The success of this method depends on the morphological diagnosis of individuals infected with mermithids. The study was carried out by collecting overwintering adults from Oyaca in Ankara Province in 2015. The bodies of infected WSB individuals have a wet and greasy appearance. The movement of infected WSB is slowed when the time is near for nematodes to leave the host’s body. The cervix of the infected insect was prolonged and the nematodes usually left the host s body from the junction of the thorax and head. Before leaving the host, the mean distance between the head at eye level and the thorax was 355.3 ± 113.17 µm (n = 11).

Keywords: Aelia rostrata, Hexamermis, Mermithidae, morphological diagnosis, wheat, Ankara> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye