Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 365273 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2017   Cilt(Volume): 8   Sayı(Number): 1   Sayfa(Page): 7-20 2017-1-7-20.pdf


Başlık:Düzce İli fındık bahçelerindeki entomopatojen nematod faunasının belirlenmesi ve fındık kurduna (Curculio nucum L.) (Col.: Curculionidae) karşı laboratuvarda etkinliklerinin araştırılması1

Yazar: Samet GÜREL Uğur GÖZEL

Özet: Bu çalışma, 2011-2012 yıllarında Düzce İli fındık bahçelerindeki entomopatojen nematod (EPN) faunasının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Düzce İlindeki fındık bahçelerinden toplam 333 toprak örneği alınmıştır. EPN’ler topraktan tuzak konukçu olan Galleria mellonella L. (Lep.: Pyralidae)’nın son dönem larvaları kullanılarak elde edilmiştir. Alınan toprak örneklerinden 28 adet EPN izolatı elde edilmiş ve EPN elde edilme oranı %8.4 olarak belirlenmiştir. EPN izolatlarının morfolojik özellikleri belirlenmiş ve morfometrik ölçümler doğrultusunda tür teşhisleri yapılmıştır. Morfometrik ölçümleri yapılan 28 izolattan 22’sinin Heterorhabditis bacteriophora, 3’ünün Steinernema feltiae, 2’sinin S. carpocapsae, 1 izolatın ise S. affine olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile Düzce İli fındık bahçelerinde en yaygın EPN türünün H. bacteriophora olduğu belirlenmiştir. Fındık kurdu larvalarına karşı üç sıcaklık (10, 15 ve 25 ºC), bir uygulama dozu (250 IJ/larva) ve dört EPN türünün (S. feltiae (113), S. affine (46), S. carpocapsae (1133), H. bacteriophora (44)) kullanıldığı deneme yedinci günün sonunda belirlenmiştir. EPN’lerin fındık kurdu larvalarında meydana getirdikleri ölüm oranı, uygulama sıcaklığının artmasına bağlı olarak artmıştır. S. affine türünün düşük sıcaklık uygulamasında (10 °C) C. nucum larvaları üzerinde gösterdiği ölüm oranı diğer türlere göre en az olduğu (%9), S. carpocapsae türünün ise en fazla olduğu (%36.3) belirlenmiştir. 25 °C’de H. bacteriophora’nın fındık kurdu larvalarında meydana getirdiği %90.9 ölüm oranı ile diğer nematodlara göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Entomopatojen nematodlar, Curculio nucum, DüzceTitle: Determination of entomopathogenic nematode fauna in hazelnut plantations in Düzce Province, Turkey and their efficacy against the hazelnut borer (Curculio nucum L.) (Col: Curculionidae) in a laboratory study

Author: Samet GÜREL Uğur GÖZEL

Abstract: The aim of this study was to determine the entomopathogenic nematode (EPN) fauna in hazelnut plantations in Düzce Province, Turkey during 2011 - 2012. A total of 333 soil samples were collected. EPNs were obtained by using the insect bait method; the last instar larvae of Galleria mellonella L. (Lep.: Pyralidae) were used as bait. A total of 28 EPN isolates were obtained. The recovery rate of EPNs from the soil was 8.4%. Morphological features of the isolates were determined and species were identified based on morphometric measurements. Among the 28 isolates, there were 22 Heterorhabditis bacteriophora, 3 Steinernema feltiae, 2 S. carpocapsae and 1 S. affine. Three temperatures (10, 15 and 25 ºC), one application dose (250 IJs/larva) and four EPN species; S. feltiae (113), S. affine (46), S. carpocapsae (1133) and H. bacteriophora (44), were used against larvae of the hazelnut borer, C. nucum. In experiments that were terminated on the 7th day, the mortality of C. nucum larvae caused by EPNs increased when the temperature increased. At 10°C, based on the mortality of C. nucum larvae, S. affine had the lowest efficacy (9%) and S. carpocapsae had the highest efficacy (36.3%). At 25 °C, H. bacteriophora had the highest efficacy (90.9%) against C. nucum larvae.

Keywords: Entomopathogenic nematodes, Curculio nucum, Düzce> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye