Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 313550 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Cilt(Volume): 7 Sayı(Number): 2 2016   Sayfa(Page): 183-194 2016-2-183-194.pdf


Başlık:Omnivor böcek Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae)’nın Türkiye’de tarımsal alanlarda alternatif doğal düşman olarak rolü ve entegre mücadelede önemi

Yazar: Tülin ÖZSİSLİ

Özet: Türkiye'de entegre zararlı yönetiminde omnivor böceklerin, özellikle Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae)'nın rolüne olan ilgi artmıştır. Bu türün olgun kayısı meyvesine zarar verdiği bilinmesine rağmen, çeşitli bölgesel çalışmalar diğer sistemlerde predatör olduğunu ortaya koymuştur. Buprestidae (Coleoptera); Aphididae, Homotomidae, Pemphigidae, Psyllidae (Hemiptera); Gracillariidae, Pyralidae (Lepidoptera) familyalarının dahil olduğu farklı böcek takımları içindeki zararlılar üzerinde avlandığı bildirilmektedir. Bahçelerde başlıca zararlılardan olan yedi farklı yaprakbiti türünün avcısı olarak kaydedildiğinden, F. auricularia özellikle yaprakbitlerinin yönetiminde önemli olabilir. Bir avcı olarak F. auricularia'nin önemi düşünülmeli ve meyve bahçeleri içindeki popülasyonlarını korumak ve arttırmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Forficula auricularia, Dermaptera, omnivor, entegre mücadeleTitle: The role of the omnivorous insect Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae) as a natural enemy in agricultural areas in Turkey and its importance in integrated pest management

Author: Tülin ÖZSİSLİ

Abstract: In Turkey, there has been an increased interest in the role of omnivorous insects particularly Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae) in integrated pest management. Although this species is known to damage ripe apricot fruit, several regional studies have indicated that it is a predator in other systems. F. auricularia has been reported to prey on pests within several insect orders, including: Buprestidae (Coleoptera); Aphididae, Homotomidae, Pemphigidae, Psyllidae (Hemiptera); Gracillariidae, Pyralidae (Lepidoptera). As F. auricularia has been noted as a predator of seven different aphid species that are major pests in orchards, it may be especially significant for the management of aphids. The importance of F. auricularia as a predator should be considered, and measures should be taken to conserve and enhance their populations within orchards.

Keywords: Forficula auricularia, Dermaptera, omnivore, integrated pest management> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye