Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 337143 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2016   Cilt(Volume): 7   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 139-152 2016-2-139-152.pdf


Başlık:Farklı ilaçlama yöntemlerinin çilekte avcı böcek Orius niger Wolff üzerine etkileri

Yazar: Ekrem ATAKAN Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN Ali Musa BOZDOĞAN

Özet: Zararlılara karşı ilaç uygulamalarında ilacın biyolojik etkisi kadar uygulama tekniği de önem kazanmaktadır. Zararlı böceklere biyolojik etki yanında ilaçlama tekniklerinin faydalı böceklere olan yan etkileri yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada konik hüzmeli meme (M1), yardımcı hava akımlı döner kafesli meme (M2) ve yelpaze hüzmeli meme (M3) kullanılarak malathion 20 EC etkili maddeli ilacın çilek bitkilerinde yaygın olarak görülen hemipter (Anthocoridae) avcı Orius niger Wolff'e etkileri incelenmiştir. Orius'lar çiçeklerden örneklenmiştir. 2007 yılında konik hüzmeli meme uygulamasında 2008 yılında ise yelpaze huzmeli memeler ile yapılan ilaçlamada bitki üzerinde en fazla kalıntı saptanmıştır. Nispeten daha az ilaç kalıntısı M2 uygulamasında kaydedilmiştir. Avcı böcek sayısı önemli sayıda M2 uygulamasında saptanmıştır. En az Orius sayısı M1 uygulamasında bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etki, ilaçlama yöntemi, Orius niger, çilekTitle: Effects of different spray application techniques on the predatory insect Orius niger Wolff on strawberries

Author: Ekrem ATAKAN Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN Ali Musa BOZDOĞAN

Abstract: As well as the biological efficacy of a pesticide, the spray application technique is also important and the adverse effects on beneficial insects are not wellunderstood. In this work, the effects of malathion 20 EC on the predatory insect Orius niger Wolff, which is commonly found in strawberry production areas in the region, was investigated during 2007-2008 by using the hollow cone nozzle (M1), air assisted spinning cage nozzle (M2) and flat fan nozzle (M3). The insecticide residue level was significantly higher on plants in the M1 plots in 2007 but in 2008 a significantly higher residue level was detected on plants in the M3 plots. A relatively less amount of residue was found in the plots sprayed with M2. Orius niger individuals were collected from flowers; significantly higher numbers were collected from the M2 plots in both years. In addition, significantly lower numbers of O. niger were collected after the M1 application.

Keywords: Efficacy, spray technique, Orius niger, strawberry> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye