Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 347642 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2016   Cilt(Volume): 7   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 123-138 2016-2-123-138.pdf


Başlık:Doğu Anadolu Bölgesi Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae) faunası üzerine taksonomik bir araştırma

Yazar: Mitat AYDOĞDU

Özet: Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae) tür çeşitliliği bilinmemektedir. Cheloninae türleri Lepidoptera (özellikle Tortricoidea ve Pyraloidea) ve Coleoptera takımları üzerinde soliter koinobiont yumurta-larva endoparazitoidleridir. Bu yüzden bu grubun üyeleri zararlı böcekler için önemli bir potansiyel biyolojik mücadele etmenleridir.Bu çalışma, 2007-2009 yılları arasında Cheloninae faunasını belirlemek amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin farklı habitat ve lokalitelerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1990 materyali de çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Cheloninae’e ait 23 tür saptanmıştır. Saptanan yararlı türlerden 20’si Doğu Anadolu Bölgesi Cheloninae faunası için yeni kayıttır. Chelonus (Chelonus) contrarius Tobias, 1964; C. (C.) propodealis Tobias, 1964 ve Phanerotoma (Phanerotoma) soror van Achterberg, 1990 türleri ise Türkiye için yeni kayıt türlerdir.

Anahtar Kelimeler: Cheloninae, Braconidae, Hymenoptera, Fauna, TürkiyeTitle: A taxonomic study on the Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera: Braconidae) fauna of the Eastern Anatolia Region of Turkey

Author: Mitat AYDOĞDU

Abstract: The Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae) diversity of the Eastern Anatolia Region of Turkey is still unknown. Cheloninae species are solitary koinobiont egg-larval endoparasitoids of Lepidoptera, especially the Tortricoidea and Pyraloidea, and Coleoptera. For this reason, members of this group are potentially very important biological control agents for pest insects. This study was conducted in different localities and habitats in order to survey the Cheloninae fauna of the Eastern Anatolia Region during the period 2007-2009. Specimens collected in 1990 were also included. Twenty three species were collected, with 20 being new records for the Eastern Anatolia Region, and Chelonus (Chelonus) contrarius Tobias, 1964; C. (C.) propodealis Tobias, 1964; and Phanerotoma (Phanerotoma) soror van Achterberg, 1990, being new records for Turkey.

Keywords: Cheloninae, Braconidae, Hymenoptera, Fauna, Turkey> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye