Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 353464 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2016   Cilt(Volume): 7   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 111-122 2016-2-111-122.pdf


Başlık:Adana İli Balcalı ve Doğankent yörelerinde buğday tarlasında Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) ile avcı Syrphidae (Diptera) türlerinin popülasyon değişimleri

Yazar: Serkan PEHLİVAN, Ekrem ATAKAN

Özet: Bu çalışma, 2012 yılında, Adana İli Balcalı (zengin bitki çeşitliliği ve polikültür alan) ve Doğankent (sonbahar-kış döneminde daha çok buğday yetiştilen alan) yörelerinde bulunan iki buğday tarlasında avcı Syrphidae türleri ile Sitobion avenae’nin popülasyon değişimlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Syrphidae türleri atrap ve bitki örneklemeleri ile toplanmıştır. Bu çalışma ile Balcalı’da Syrphinae altfamilyasından 5, Milesiinae altfamilyasından 2, Doğankent’te ise Syrphinae altfamilyasından 3 tür bulunmuştur. Sphaerophoria scripta (L., 1758), Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) ve Eupeodes corollae (Fabricius, 1805) her iki yörede de kaydedilmiştir. Diğer 4 Syrphidae türü sadece Balcalı yöresindeki örneklemede saptanmıştır. Ergin bireyler daha çok atrap örneklemesi ile toplanırken, az sayıda larva afid kolonisinin içinden toplanmıştır. Syrphidae türlerinin yoğunluğu Balcalı’da Doğankent’e göre daha fazla sayılarda bulunmuştur. Yaprakbiti popülasyonu her iki yörede de nisan ayında belirlenirken, en yüksek yoğunluklarına mayıs ayının ortalarında ulaşmışlardır. Afid popülasyonunun artmasıyla birlikte deneme alanlarında Syrphidae türleri görülmeye başlanmıştır. E. balteatus her iki yörede de ilk tespit edilen tür olmuştur. Yaprakbiti ve Syrphidae türleri arasında sadece Balcalı yöresinde istatistiksel olarak önemli ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Syrphidae, Yaprakbiti, Popülasyon, Adana, Türkiye.Title: Population fluctuations of Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) and predatory species of Syrphidae (Diptera) in wheat in Balcalı and Doğankent in Adana Province, Turkey

Author: Serkan PEHLİVAN, Ekrem ATAKAN

Abstract: This study determined population fluctuations of Sitobion avenae and predatory species of Syrphidae in wheat in Balcalı, which has rich plant diversity and polyculture areas, and Doğankent, which has less plant diversity, mostly wheat in the winter-spring period, in Adana Province, Turkey in 2012. Syrphidae species were sampled by sweep-net and direct counting on wheat. Five species and 2 species from the subfamilies Syrphinae and Milesiinae, respectively, were collected in Balcalı, and 3 species from the subfamily Syrphinae were collected in Doğankent. Sphaerophoria scripta (L., 1758), Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) and Eupeodes corollae (Fabricius, 1805) were collected in both areas, with the other 4 species collected only in Balcalı. Most adults were collected by sweep-net and there were a few larval Syrphidae in the aphid colonies. Densities of Syrphidae species were greater in the polyculture area (Balcalı) than in areas of wheat cultivation (Doğankent). Aphid populations in both survey areas appeared on plants in April and densities peaked mid-May. After an increase in aphid density, Syrphidae species appeared in the plots. Episyrphus balteatus was the first species detected in both locations. There was a significant, positive relationship between among the number of aphid s and Syrphidae species in Balcalı.

Keywords: Syrphidae, Aphid, Population, Adana, Turkey.> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye