Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 337154 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2016   Cilt(Volume): 7   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 89-110 2016-2-89-110.pdf


Başlık:Domates öz nekrozuna neden olan etmenlere karşı PGPR ve biyoajan bakterileri kullanılarak kontrollü koşullarda biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması

Yazar: Selma AKTAŞ Recep KOTAN

Özet: Bu çalışmada; toplam 14 bitki gelişimini teşvik eden bakteri (PGPR) ve 132 potansiyel biyokontrol bakteri kullanılarak Erwinia chrysanthemi ve Pseudomonas viridiflava’nın sebep olduğu domates gövde ve öz nekrozu hastalığının biyolojik mücadele imkânları araştırılmıştır. Potansiyel biyokontrol bakteriler petri denemelerinde patojene karşı antagonistik ve/veya hiperparasitik aktivitelerinin belirlenmesi için petride test edilmiştir. Sıvı taşıyıcı materyal kullanılarak hazırlanan kök uygulamaları için toplam dokuz bakteri ve yaprağa sprey uygulamaları için toplam iki bakteri formülasyonu sera koşullarında domates öz nekrozu hastalığının mücadelesi, bazı bitki gelişim parametreleri ve bitkideki klorofil miktarı üzerine etkinlikleri bakımından test edilmiştir. Bu bakteriyel formülasyonların birçoğunun hem hastalığı kontrol ettiği, hem de bitki gelişimi ve bitki klorofil miktarında artışlara sebep oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada test edilen bazı formülasyonların hem domates öz nekrozu hastalığının mücadelesinde biokontrol ajanı hem de bitki gelişiminde mikrobiyal gübre olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bacillus, Biyolojik mücadele, biyopestisit, domates, PGPR, öz nekrozu, PseudomonasTitle: An investigation of the potential for biological control of tomato pith necrosis by using bio-control bacteria and PGPR under controlled conditions

Author: Selma AKTAŞ Recep KOTAN

Abstract: In this study, we investigated the possibility of biological control of tomato pit necrosis, caused by Erwinia chrysanthemi and Pseudomonas viridiflava, by using 14 plant growth promotion bacteria (PGPR) and 132 potential biocontrol bacteria. The potential biocontrol bacterial strains were tested to determine their antagonistic and/or hyperparasitic activities against the pathogens on Petri plate assays. A total of nine bacterial formulations for root application and two bacterial formulations for foliar spray application that were prepared using broth carrier material were tested for i) the suppression of tomato pith necrosis disease in tomato plants, ii) their effects on some plant growth parameters and iii) their effects on the amount of chlorophyll in greenhouse plants. Many of the bacterial formulations suppressed the disease, contributed to the development of the plant and increased the amount of chlorophyll. Results indicated that some of the formulations tested could be used as biocontrol agents for tomato pith necrosis disease and biofertilizer for tomato production.

Keywords: Bacillus, Biocontrol, biopestiside, tomato, PGPR, pith necrosis, Pseudomonas> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye